O NAS


Pracownia projektowa PROJEKT 3 Marek Pelc od 2017 roku wraz z Zespołem kontynuuje działalność spółki PROJEKT 3 Architekci Marek Pelc, Wojciech Student.

Jako "Projekt 3" Architekci Marek Pelc, Wojciech Student rozpoczęliśmy działalność w 1992 roku. W trakcie ponad 20 lat pracy byliśmy kilkunastokrotnie nagradzani na krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych oraz zrealizowaliśmy kilkadziesiąt obiektów o zróżnicowanej skali i funkcji.
Jesteśmy pracownią, której działalność skupia się na projektowaniu w zakresie architektury. Bazą podejmowanych przez nas działań jest postawa otwartości wobec otoczenia, priorytet realizacji założeń inwestora zwłaszcza w kontekście ekonomiki realizacji i eksploatacji obiektów, interdyscyplinarna współpraca w gronie wykwalifikowanych inżynierów branżowych i stała gotowość do realizacji wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości. Łączy nas sposób doboru metod działania, spojrzenie na przyszłość architektury oraz umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku.
Naszym celem jest aby indywidualnie traktowane projekty charakteryzowały się najwyższą jakością rozwiązań możliwych przy realizacji założonego budżetu inwestycji. Nasza pracownia w ciągu ponad 20 lat istnienia wyspecjalizowała się w złożonych zadaniach projektowych realizowanych z rzetelnością i zaangażowaniem przez kompetentny zespół inżynierów.
Dotychczasowa działalność „Projekt 3” obejmuje swoim zakresem budownictwo sportowe, hotele, urzędy państwowe, obiekty użyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz obiekty przemysłowe. Zdobyte doświadczenie, sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca z renomowanymi specjalistami branżowymi pozwala świadczyć naszym klientom obsługę w pełnym zakresie - począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Praktykowany przez nas sposób pracy zakłada aktywny udział architekta w całym procesie realizacji na zasadzie kierowania pracami i rozliczania projektu oraz budowy często w ramach nadzoru inwestorskiego. Projekt 3 architekci "budują", a nie jak często w naszych warunkach projektują budowę.
Ogromne znaczenie ma dla nas rola architekta w całym procesie realizacji. Jej właściwe zrozumienie przez wszystkie strony jest dla nas kluczem do uporządkowania czynności związanych z projektowaniem, budową i prawidłowym użytkowaniem obiektów. Co najważniejsze jest ona zauważalna w postaci jakości architektury budynków od formy całości po detale wykończenia wnętrz. 

Zrealizowane projekty o budżecie inwestycyjnym przekraczającym 100 milionów PLN w ciągu kilkunastu miesięcy można uznać za niewątpliwy sukces naszej pracowni. Realizacje dla zagranicznych inwestorów dowodzą, że potrafimy skutecznie współpracować w międzynarodowym środowisku. Szczególnie w przypadku firm bez doświadczeń na polskim rynku budowlanym.